Dostęp do Internetu oraz hosting

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zwraca się z prośbą na przedstawienie ofert dostępu do Internetu oraz hostingu.

Parametry łącza:

  • łącze symetryczne,
  • ściąganie z prędkością co najmniej 10 Mbps,
  • wysyłanie z prędkością co najmniej 10 Mbps,
  • sygnał dostarczony za pomocą ciemnego włókna, zakończony wkładką SFP o przepustowości co najmniej 100 Mbps FD.

Utrzymanie strony internetowej oraz skrzynek poczty elektronicznej:

  • miejsce na serwerze na stronę internetową co najmniej 1GB,
  • miejsce na serwerze na pocztę e-mail co najmniej 1GB,
  • dostęp do panelu administracyjnego umożliwiającego samodzielne zarządzanie pocztą elektroniczną,
  • obsługa przez serwer technologii PHP 5.x, MySQL 5.x,
  • dostęp przez FTP,
  • regularne tworzenie kopii zapasowej.

Okres świadczenia usługi: od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, bądź przesłać listownie lub pocztą elektroniczną (biuro@wfosigw.bialystok.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2014 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu /85/ 749-94-71 lub w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, pok.301.