Dostawa wraz z instalacją wielofunkcyjnego urządzenia A3 do druku czarno-białego i kolorowego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na dostawę wraz z instalacją wielofunkcyjnego urządzenia A3 do druku czarno-białego i kolorowego spełniającego parametry  z opisu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 158.6KB)

Termin składania ofert: do 5 grudnia 2018 r. do godz. 12:00.

Termin realizacji oferty (dostawa kompletnego urządzenia wraz z instalacją): nie później niż do 20 grudnia 2018 r.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: mfrydrych@wfosigw.bialystok.pl .

Pytania odnośnie zamówienia można kierować na adres e-mail: mfrydrych@wfosigw.bialystok.pl bądź pod numer tel. 85 749 94 82.

Powyższy zakup realizowany będzie w ramach projektu: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.