DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

zawiadomienieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przedstawia w załączeniu spis artykułów biurowych z prośbą o wycenę.

Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę, chcielibyśmy podpisać umowę na dostawę (sukcesywnie w zależności od zapotrzebowania) artykułów przedstawionych w załączniku, na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Prosimy również o informacje odnośnie:

  • upustu na zakup pozostałych produktów nie wymienionych w zapytaniu,
  • czasu dostawy artykułów do WFOŚiGW od dnia złożenia zamówienia.

 

Na oferty czekamy do 23 grudnia 2021 r. do godz. 14.00.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: biuro@wfosigw.bialystok.pl 

Spis artykułów biurowych (XLSX, 19.3KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 305.8KB)

Wydatki poniesione będą m.in. w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.03–00–0001/15–00 na rzecz Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.