DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przedstawia w załączeniu spis artykułów biurowych z prośbą o wycenę.

Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę, chcielibyśmy podpisać umowę na dostawę (sukcesywnie w zależności od zapotrzebowania) artykułów przedstawionych w załączniku, na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Prosimy również o informacje odnośnie:

  •  upustu na zakup pozostałych produktów nie wymienionych w zapytaniu,
  •  czasu dostawy artykułów do WFOŚiGW od dnia złożenia zamówienia.

 

Na oferty czekamy do 16 grudnia 2019 r. do godz. 15.00.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: biuro@wfosigw.bialystok.pl .

Spis artykułów (XLS, 60KB)

Wydatki poniesione będą m.in. w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.03–00–0001/15–00 na rzecz Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 314.7KB)