Dostawa artykułów biurowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przedstawia w załączeniu spis artykułów biurowych z prośbą o wycenę. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę, chcielibyśmy podpisać umowę na dostawę (sukcesywnie w zależności od zapotrzebowania) artykułów przedstawionych w załączniku, na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Prosimy również o informację odnośnie:

•    upustu na zakup pozostałych produktów nie wymienionych w zapytaniu,

•    czasu dostawy artykułów do WFOŚiGW od dnia złożenia zamówienia.

Na oferty czekamy do 20 grudnia 2018 r. do godz. 15.00.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: biuro@wfosigw.bialystok.pl .

Spis artykułów (XLS, 59.9 KB) (XLS, 0B)

Wydatki poniesione będą m.in. w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.03-00-0001/15-00 na rzecz Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.