Problemy techniczne z migracją narzędzia Generator Wniosków

5 sierpnia 2009
Problemy techniczne z migracją narzędzia Generator Wniosków

W związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Środowiska dotyczącą problemów technicznych z migracją narzędzia Generator Wniosków, informuje się,

iż istnieje możliwość składania części wniosków o dofinansowanie w formacie *.doc. Rekomendacja ta w szczególności dotyczy utrudnień przy wypełniania pola F.3.1. W takim przypadku istnieje konieczność późniejszego złożenia dokumentów, których wersje elektroniczne i papierowe (*.xml oraz wydrukowane z pliku *.pdf) będą tożsame, tj. przygotowane w trakcie jednej sesji w Generatorze Wniosków. Uzupełnienie to jest niezbędne, nawet jeżeli złożony wniosek nie będzie obarczony innymi uchybieniami formalnymi.