Prąd i ciepło z biogazowni w Michałowie

13 listopada 2015
Prąd i ciepło z biogazowni w Michałowie

W Michałowie oddano do użytku biogazownię. Inwestycja została zrealizowana m.in. dzięki pożyczce z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie niespełna 2,5 mln zł.
W instalacji zastosowano moduł kogeneracyjny o mocy elektrycznej 600 kW i mocy cieplnej 595 kW. Wyprodukowana elektryczność będzie sprzedawana na zasadach rynkowych jednemu z operatorów sieci energetycznych. Natomiast wygenerowane ciepło będzie częściowo wykorzystywane na potrzeby własne biogazowni oraz zapewni ogrzewanie miejscowemu zespołowi szkół oraz basenowi miejskiemu.
W celu zapewnienia ciągłej pracy biogazowni wymagana jest masa organiczna (substrat) przetwarzana w procesie technologicznym w biogaz. Głównym surowcem jest substrat stały – kiszonka kukurydzy, kiszonka trawy, obornik, odpady organiczne z przemysłu spożywczego, np. odpady owoców i warzyw oraz substrat płyny, służący przede wszystkim do prawidłowego przebiegu procesu technologicznego jakim jest gnojowica. Inwestor zawarł porozumienie z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków na odbiór trawy pochodzącej z wykaszania okolicznych łąk w ramach działalności statutowej Towarzystwa. Kiszonka trawy pochodząca z terenów PTOP będzie głównym surowcem wykorzystywanym w biogazowni. Pozostałe substraty będą pochodziły od okolicznych rolników.
Koszt całkowity zadania wyniósł 10,1 mln zł. Oprócz środków własnych i pożyczki z WFOŚiGW w Białymstoku inwestor pozyskał dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Zbiorniki fermentacyjne biogazowni w Michałowie
Fot. Zielona Energia Michałowo Sp. z o.o.