Pożyczki na udział własny w projektach unijnych

27 kwietnia 2010
Pożyczki na udział własny w projektach unijnych

Jednym z priorytetów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku jest wsparcie projektów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, współfinansowanych ze środków unijnych (PROW, RPO, PO IiŚ).

Uprzejmie informujemy, że WFOŚiGW w Białymstoku zamierza skorzystać z udostępnienia środków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w celu sfinansowania udziału własnego beneficjentów realizujących zadania z udziałem Funduszy Europejskich.
Wszyscy zainteresowani udostępnieniem środków w ramach programu: „Współfinansowanie poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięć inwestycyjnych, które uzyskały wsparcie ze środków UE” proszeni są o wypełnienie załączonej tabeli i odesłanie jej drogą pocztową bądź mailową do siedziby WFOŚiGW w Białymstoku. Dane zawarte w tabeli są niezbędne do złożenia wniosku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Informację należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 7 maja br.

Załącznik – Tabela (DOC, 0B)