Powołanie nowego prezesa WFOŚiGW w Białymstoku

11 lipca 2012
Powołanie nowego prezesa WFOŚiGW w Białymstoku

Zarząd Województwa Podlaskiego pod przewodnictwem Marszałka Jarosława Dworzańskiego podjął 10 lipca 2012 r. uchwałę o powołaniu Jarosława Malinowskiego na Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Kandydaturę nowego prezesa rekomendowała Zarządowi Województwa Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Białymstoku.

Podjęta uchwała jest konsekwencją uchwały odwołującej Adama Sieńko z funkcji prezesa Zarządu WFOŚiGW (również po decyzji Rady Nadzorczej). Adam Sieńko złożył rezygnację z funkcji prezesa z powodu podjęcia pracy w innej instytucji.
Jarosław Malinowski będzie sprawował funkcję prezesa od 16 lipca. Z wykształcenia jest magistrem inżynierem inżynierii środowiska, ukończył Politechnikę Białostocką. Ostatnio pracował na stanowisku zastępcy kierownika Białostockiego Biura Powiatowego Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.