Potwierdzenie dofinansowania dla Hajnówki

11 grudnia 2009
Potwierdzenie dofinansowania dla Hajnówki

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, iż w dniu 7 grudnia 2009 r. podczas konferencji dla beneficjentów

pn. „Dbając o zieloną przyszłość” w Krakowie oficjalnie wręczono potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka – etap I”.

Wartość całkowita projektu to 8,76 mln zł, z czego dotacja z Funduszu Spójności dla beneficjenta, którym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce, wynosi 5,65 mln zł.