Potwierdzenie dla projektu „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”

19 października 2009
Potwierdzenie dla projektu „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, iż w dniu 13 października 2009 r. Instytucja Pośrednicząca wydała potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania BIOM Sp. zo.o. dla projektu „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”.