Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego z udziałem Wiceprezes WFOŚiGW w Białymstoku

19 kwietnia 2021
Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego z udziałem Wiceprezes WFOŚiGW w Białymstoku

Wiceprezes WFOŚiGW w Białymstoku Magdalena Tymińska wzięła dziś (19 kwietnia 2021 roku) udział w posiedzeniu Regionalnego Forum Terytorialnego (w formule on-line), podczas którego zaprezentowany został „Raport o stanie województwa za 2020 rok”.

 

Uczestnicy spotkania podjęli podczas tego spotkania także dwie uchwały: w sprawie zaopiniowania i rekomendowania Zarządowi Województwa Podlaskiego przyjęcia Raportu oraz uchwały w sprawie powołania Grupy roboczej ds. specjalizacji regionalnej gospodarki.


Podlaskie Forum Terytorialne stanowi platformę wymiany myśli i doświadczeń na temat rozwoju regionu. W jego skład wchodzą przedstawiciele wielu środowisk: przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, uczelni, samorządów i administracji. Jego działanie wynika z zapisów Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 i dlatego wszelkie etapy pracy nad tym dokumentem są dyskutowane w tym gremium.