Ponad 100 środowiskowych projektów otrzymało potwierdzenie dofinansowania z PO IiŚ

6 czerwca 2009
Ponad 100 środowiskowych projektów otrzymało potwierdzenie dofinansowania z PO IiŚ

Już ponad 100 projektów otrzymało potwierdzenia o dofinansowaniu. Łączna kwota wsparcia tych projektów to ponad 1,7 mld PLN, czyli 7,7% środków finansowych dostępnych w ramach I-V osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Najwięcej projektów, bo aż 72, zostało zatwierdzonych w ramach IV priorytetu (przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska). Jednocześnie 8 projektów w ramach tego priorytetu, ze względu na wielkość ich dofinansowania, zostanie przekazanych do Komisji Europejskiej.

Na realizację projektów w IV priorytecie zostało przeznaczonych ponad 30% zatwierdzonej łącznej kwoty dofinansowania, czyli ok. 540 mln PLN. Natomiast największe wsparcie finansowe otrzyma 30 projektów zatwierdzonych w I priorytecie (gospodarka wodno-ściekowa) – prawie 1 mld PLN, czyli ok. 55% kwoty dofinansowania.