Podsumowanie dofinansowania akcji AZBEST 2010+

10 stycznia 2011
Podsumowanie dofinansowania akcji AZBEST 2010+

W 2010 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dofinansował w formie dotacji zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu.

 

 

Z pomocy skorzystało 25 gmin, które złożyły stosowne wnioski o dofinansowanie. Wysokość dotacji wyniosła 70 % kosztów kwalifikowanych zadania tj. kosztów transportu i unieszkodliwienia poprzez złożenie odpadów na składowisku. Łączny koszt kwalifikowany wszystkich dofinansowanych zadań wyniósł 633 506,32 zł, z czego 420 726,56 zł to wkład Funduszu. W wyniku realizacji projektu unieszkodliwionych zostało 1.666,84 Mg odpadów azbestowych.

***

WFOŚiGW w Białymstoku dofinansowuje zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest od dwóch lat. W 2009 r. z pomocy skorzystało 18 gmin. Wysokość dotacji wyniosła od 60 do 80% kosztów kwalifikowanych zadania tj. zdjęcia, transportu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych. Łączny koszt kwalifikowany wszystkich dofinansowanych zadań z tego zakresu w 2009 roku wyniósł 725.645,24 zł, z czego 469 624,03 zł to wkład Funduszu. W wyniku realizacji zadań unieszkodliwionych zostało 1.072,517 Mg odpadów azbestowych.
W latach 2011-2012 WFOŚiGW w Białymstoku planuje sfinansować w 100% zadania z zakresu usuwania azbestu. Jest to możliwe dzięki przeznaczeniu na ten cel 5 mln zł, z czego 2,5 mln zł pochodzi ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podsumowanie dofinansowania akcji AZBEST 2010+

W ciągu dwóch lat udało się unieszkodliwić w woj. podlaskim 2.739,357 Mg odpadów

azbestowych. Realizacja tego celu pochłonęła prawie 1 mln 400 tys. zł. z czego udział

środków wypłaconych przez WFOŚiGW w Białymstoku wynosi ponad 890 tys. złotych.

 

W ramach akcji AZBEST 2010 z dofinansowania skorzystało 25 gmin z woj. podlaskiego:

 

L.p.

Beneficjent

Ilość unieszkodliwionych odpadów

Mg

Koszt zadania

Kwota dofinansowana

przez Fundusz

1

Miasto Suwałki

212,84

89 835,80

55 697,18

2

Gmina Kleszczele

198,98

67 653,20

47 357,24

3

Gmina Mielnik

21,91

7 267,55

5 087,28

4

Miasto Łomża

131,00

43 452,70

29 884,64

5

Miasto Augustów

12,50

6 553,75

3 072,89

6

Gmina Czyżew-Osada

36,331

15 549,67

10 884,77

7

Gmina Suwałki

90,20

33 779,90

20 807,18

8

Gmina Suchowola

24,381

8 348,06

5 843,64

9

Gmina Choroszcz

51,79

24 859,31

17 265,99

10

Gmina Sokoły

5,889

2 205,43

1 543,80

11

Gmina Nurzec Stacja

51,22

25 275,28

17 692,69

12

Gmina Krypno

50,03

22 183,09

14 938,00

13

Gmina Narewka

20,315

14 017,35

8 372,00

14

Gmina Wysokie Mazowieckie

57,414

4 613,50

3 229,45

15

Miasto Hajnówka

39,65

12 730,86

8 911,60

16

Gmina Gródek

29,68

9 368,49

6 557,94

17

Gmina Łapy

56,63

27 265,38

12 512,68

18

Gmina Zambrów

60,284

19 230,60

13 461,42

19

Gmina Radziłów

139,6

46 305,32

32 413,73

20

Gmina Goniądz

16,63

5 827,57

4 079,30

21

Miasto Zambrów

24,91

15 772,86

9 289,63

22

Gmina Ciechanowiec

159,8

50 750,10

35 525,07

23

Gmina Nowe Piekuty

23,78

11 478,35

8 034,84

24

Gmina Wąsosz

16,610

20 264,20

14 021,00

25

Gmina Rutka Tartak

134,464

48 918,00

34 242,60

Suma

1 666,84

633 506,32

420 726,56