Podsumowanie akcji AZBEST 2009

5 stycznia 2010
Podsumowanie akcji AZBEST 2009

W 2009 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wsparł w formie dotacji zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu. Z pomocy skorzystało 18 gmin z woj. podlaskiego, które w swoim i mieszkańców imieniu złożyły stosowne wnioski o dofinansowanie.

Podsumowanie akcji AZBEST 2009

W wyniku realizacji projektu unieszkodliwionych

zostało 1.072,517 Mg odpadów azbestowych


Wysokość dotacji wyniosła od 60% do 80% (w zależności od współczynnika podstawowych dochodów podatkowych gminy na dany rok) kosztów kwalifikowanych zadania, polegającego na zdjęciu z dachów azbestu, jego transporcie i unieszkodliwieniu poprzez złożenie na składowisku odpadów. Łączny koszt kwalifikowany wszystkich dofinansowanych zadań w ramach akcji AZBEST 2009 wyniósł 725.645,24 zł, z czego 469 624,03 zł to wkład Funduszu.

W ramach akcji AZBEST 2009 z dofinansowania skorzystało 18 gmin z województwa podlaskiego


L.p.

Beneficjent

Ilość unieszkodliwionych odpadów

Mg

Koszt zadania

Kwota dofinansowana

przez Fundusz

1

Gmina Radziłów

32,816

20.000,00

15.360,00

2

Miasto Hajnówka

26,72

20.104,93

11.504,00

3

Miasto Augustów

8,636

12.073,66

6.959,82

4

Miasto Suwałki

109,4

51.793,31

29.634,46

5

Miasto Suchowola

79,57

62.654,74

46.830,04

6

Gmina Grajewo

137,74

72.217,08

53.604,42

7

Gmina Sztabin

20,84

12.556,45

8.112,67

8

Miasto Bielsk Podlaski

11,42

21.040,28

12.622,99

9

Gmina Ciechanowiec

99,79

78.878,11

55.214,67

10

Gmina Nurzec Stacja

28,982

43.259,24

27.757,85

11

Miasto Zambrów

81,921

63.638,09

38.182,86

12

Gmina Białowieża

142,91

63.024,61

33.981,07

13

Gmina Korycin

75,22

54.369,06

43.495,24

14

Gmina Gródek

37,23

32.850,31

19.709,73

15

Gmina Łapy

60,922

46.927,43

28.156,45

16

Gmina Suwałki

76,14

28.514,43

17.108,65

17

Miasto Sejny

12,12

17.291,26

6.717,80

18

Gmina Choroszcz

30,14

24.452,25

14.671,35

Suma

1.072,517

725 645,24

469 624,03