Podręcznik dla inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych

15 lipca 2011
Podręcznik dla inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało publikację pod tytułem „Podręcznik dla inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych”, który dostępnym jest tutaj (PDF, 0B).

Publikacja ta skierowana jest do wszystkich beneficjentów realizujących inwestycje ze środków europejskich. Opracowanie przedstawia „krok po kroku” cały proces inwestycyjny, od pomysłu lub potrzeby realizacji przedsięwzięcia, aż do przejęcia obiektu do użytkowania. W podręczniku zostały szczegółowo opisane kolejne fazy procesu inwestycyjnego, wraz z wymaganymi dokumentami i pozwoleniami oraz działaniami, jakie należy podjąć na poszczególnych etapach inwestycji.