Podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji do projektu wodno-ściekowego w Bielsku Podlaskim

24 września 2014
Podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji do projektu wodno-ściekowego w Bielsku Podlaskim

24 września 2014 r. w siedzibie WFOŚiGW w Białymstoku została podpisana umowa w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko o dofinansowanie przygotowania dokumentacji na realizację projektu wodno-ściekowego w Bielsku Podlaskim.

Nazwa projektu: „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”
Numer projektu: POIS.01.01.00-00-034/14
Beneficjent: Miasto Bielsk Podlaski
Wartość całkowita: 467 939 zł
Kwota wydatków kwalifikowanych: 380 438,21 zł
Dofinansowanie UE: 323 372,47 zł

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji na budowę, przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim. Przygotowana dokumentacja będzie stanowiła podstawę do ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej 2014-2020 na realizację przewidzianych inwestycji. Beneficjent zamierza złożyć wniosek aplikacyjny do jednego z pierwszych ogłoszonych konkursów dających możliwość pozyskania środków unijnych na realizację projektu inwestycyjnego dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej.
W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowa, na podstawie której zostaną zdobyte pozwolenia na budowę. Dokumentacja obejmować będzie projekt budowy kanalizacji sanitarnej (ok. 7,6 km) w następujących ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Boh. Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od. ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska, Gen. Bema, Jagiellońska (od. ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żabia (od. ul. Wiejskiej) oraz Żurawia. W ulicach Kopernika i Świerkowej w miejscu obecnie istniejącego kanału ogólnospławnego zaprojektowana zostanie kanalizacja sanitarna o dł. ok. 0,6 km i kanalizacja deszczowa o dł. ok. 0,6 km. W sumie opracowana zostanie dokumentacja na budowę, przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w 25 ulicach Bielska Podlaskiego. Beneficjent zrealizuje niniejszy projekt do 30.09.2015 r.