Podpisano umowę na dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu wodno-ściekowego w Wysokiem Mazowieckiem

21 lipca 2014
Podpisano umowę na dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu wodno-ściekowego w Wysokiem Mazowieckiem

21 lipca 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku podpisano umowę w ramach Programu Infrastruktura i Środowiska na realizację projektu pn: „Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie”.

Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu do WFOŚiGW w Białymstoku złożyła Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie w związku z zakończonym 31 grudnia 2013 r. konkursem ogłoszonym w ramach Priorytetu I Programu Infrastruktura i Środowisko – Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013).
Z umowy wynika, że wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 19 603 550 zł, przy czym wartość całkowita przedsięwzięcia zamyka się w sumie 28 364 650 zł.
Przedmiotem projektu jest:

  • budowa oczyszczalni ścieków;
  • modernizacja stacji uzdatniania wody;
  • modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 2,78 km.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska oraz warunków życia ludzi poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wysokie Mazowieckie. Celami społeczno-gospodarczymi przedsięwzięcia są:

  • zabezpieczenie ciągłości dostaw wody w aglomeracji Wysokie Mazowieckie;
  • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, osadniczej i turystycznej regionu;
  • poprawa jakości życia oraz warunków do prowadzenia działalności gospodarczej;
  • poprawa warunków sanitarnych w mieście.

Zakończenie i rozliczenie projektu powinno nastąpić do końca 2015 roku.

Podpisano umowę na dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu wodno-ściekowego w Wysokiem Mazowieckiem

Umowę o dofinansowanie podpisali: Burmistrz Wysokiego Mazowieckiego Jarosław Siekierko

(w środku), Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku Jarosław Malinowski (z prawej)

oraz Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku Piotr Dzierżanowski (z lewej)