Podpisanie umowy z WIOŚ w Białymstoku na dofinansowanie zakupu samochodu

31 grudnia 2021
Podpisanie umowy z WIOŚ w Białymstoku na dofinansowanie zakupu samochodu

27 grudnia 2021 roku Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku Maciej Borzyszkowski oraz Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Grażyna Żyła-Pietkiewicz podpisali umowę na realizację zadań związanych z utworzeniem w WIOŚ w Białymstoku Grupy Interwencyjno-Wyjazdowej, która będzie wykrywać i eliminować przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku w województwie podlaskim.

Dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 45 000 zł zostanie zakupiony samochód do przewozu osób oraz sprzętu potrzebnego do przeprowadzania kontroli. Pozwoli to na sprawniejsze działania wymierzone przeciwko tym, którzy niszczą środowisko.