Podpisanie pierwszej umowy w ramach Działania 1.1. Programu Infrastruktura i Środowisko

6 czerwca 2009
Podpisanie pierwszej umowy w ramach Działania 1.1. Programu Infrastruktura i Środowisko

Pierwsza w Polsce umowa o dofinansowanie w ramach I priorytetu Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Programu Infrastruktura i Środowisko, została podpisana przez gminę Kartuzy dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy”. przejdź