Podlaski Festyn ekologiczny

16 czerwca 2015
Podlaski Festyn ekologiczny

W sobotę 13 czerwca 2015 r. na Rynku Kościuszki w Białymstoku odbył się Podlaski Festyn Ekologiczny z okazji obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Organizację imprezy dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Jak co roku głównym celem festynu było pogłębienie świadomości mieszkańców Podlasia na temat szeroko pojętej ochrony przyrody i środowiska. Hasło Siedem miliardów marzeń. Jedna planeta. Konsumuj rozważnie miało zwrócić szczególną uwagę na tematy: zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnej zbiórki surowców, racjonalnej gospodarki zasobami Ziemi oraz zrównoważonej konsumpcji i produkcji.
Uczestnicy festynu mieli do wyboru wiele ekologicznych atrakcji, z mnóstwem zabaw i konkursów, które zagwarantowały stoiska: podlaskich parków narodowych i krajobrazowych, lasów państwowych, RDOŚ i WFOŚiGW w Białymstoku oraz spółki LECH realizującej projekt Nasz Białystok jest Eko.
Wystawcy zaoferowali liczne propozycje – dla dzieci, m.in. rozwiązywanie zagadek przyrodniczych, układanie magnetycznych tablic edukacyjnych, zgadywanie tropów zwierząt oraz quizy rysunkowe – dla starszych uczestników test wiedzy o rodzimej naturze. Zwycięzcy konkursów otrzymali atrakcyjne nagrody związane z ochrona środowiska.
Do zobaczenia za rok!

Podlaski Festyn ekologiczny

Jak co roku oferta przygotowana przez RDOŚ i WFOŚiGW w Białymstoku

spotkała się z wielkim zainteresowaniem odwiedzających stoiska

Fot. RDOŚ w Białymstoku