Plany Gospodarki Niskoemisyjnej – szkolenie

4 sierpnia 2015
Plany Gospodarki Niskoemisyjnej – szkolenie

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to strategiczny dokument tworzony na poziomie gminy (lub jej związków), który ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 (m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych). Oprócz korzyści w skali makro docelowo PGN ma służyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii.

 

Zgodnie z obowiązującym w Unii Europejskiej dokumentem Strategia Europa 2020 oraz przyjętym w roku 2007 Pakietem Klimatyczno-Energetycznym państwa członkowskie zobowiązane są do podjęcia działań zmierzających do budowy gospodarki niskoemisyjnej, wspierania efektywności wykorzystywania zasobów oraz promowania zrównoważonego transportu.

 

W ramach realizacji tak postawionych celów Instytucja Zarządzająca i Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 planuje w sposób preferencyjny traktować gminy (lub ich związki), które na etapie aplikowania o środki z programu krajowego POIŚ na lata 2014-2020 oraz z programów regionalnych na lata 2014-2020 na inwestycje realizujące politykę ochrony środowiska i efektywności energetycznej posiadać będą przygotowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do zgłaszania się na bezpłatne szkolenia regionalne „Nowa misja – niska emisja” dot. opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej i pozyskiwania środków na gminne inwestycje efektywnego zarządzania energią. Szkolenia dedykowane są przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, ekspertom, metodykom oraz wszystkim innym zainteresowanym tematyką gospodarki niskoemisyjnej.

 

TEMATYKA SZKOLEŃ

  • Rozwój i wykorzystanie technologii gospodarki niskoemisyjnej w Polsce zgodnie z Narodowym Programem Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej;
  • Planowanie i poprawa lokalnej efektywności energetycznej, gospodarowanie surowcami i materiałami oraz gospodarowanie odpadami.
  • Skuteczne zarządzanie energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej;
  • Przygotowywanie lokalnych planów gospodarki niskoemisyjnej. Praktyczne aspekty planowania energetycznego   w gminach;
  • Finansowanie inwestycji efektywnego zarządzania energią.

 

Szkolenia będą prowadzone przez osoby zajmujące się opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, współpracujące z takimi organizacjami jak Krajowa Agencja Poszanowania Energii oraz Koalicja na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią. 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma broszurę szkoleniową „Nowa misja – niska emisja” opracowaną specjalnie na potrzeby szkolenia przez ekspertów m.in. z Politechniki Warszawskiej pod redakcją naukową dr inż. Arkadiusza Węglarza. W trakcie szkolenia organizator zapewnia uczestnikom całodzienny serwis kawowy oraz drobny poczęstunek.

 

TERMINY I MIEJSCA SZKOLEŃ

  • 07.08.2015 – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum w Białymstoku, ul. Choroszczańska 31, 15 – 732 Białystok (sala szkoleniowa, II piętro), godz. 9:00 – 15:00;
  • 28.08.2015 – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum w Białymstoku, ul. Choroszczańska 31, 15 – 732 Białystok (sala szkoleniowa, II piętro), godz. 9:00 – 15:00;

 

REJESTRACJA NA SZKOLENIA

 

Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy projektu:

Dariusz Chmiel – tel. 696 143 140 / e-mail: d.chmiel@ksi.org.pl 
Magdalena Hyska – tel. 604 822 886 / e-mail: m.hyska@ksi.org.pl

 

Spotkania szkoleniowe są realizowane w ramach projektu „Gospodarka niskoemisyjna w gminach: Nowa misja – niska emisja” przez Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.