Pierwsze umowy w ramach „Czystego Powietrza” podpisane!

7 lutego 2019
Pierwsze umowy w ramach „Czystego Powietrza” podpisane!

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 29.01.2019 r. podjął Uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Przyznano dofinansowanie w formie dotacji dla 16 wniosków, na łączną kwotę dofinansowania bliską 250 000,00 zł.

W styczniu br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku podpisał również pierwsze umowy o dofinansowanie z beneficjentami programu „Czyste Powietrze”. Zrealizowane zostaną zadania polegające na montażu nowego, ekologicznego źródła ciepła oraz termomodernizacji budynku.

Jest to historyczna chwila – podpisujemy pierwsze umowy w ramach programu priorytetowego. Wszystko to w trosce o jakość powietrza, zdrowia i życia – powiedział Maciej Borzyszkowski, prezes WFOŚiGW w Białymstoku.

Program „Czyste Powietrze” obejmuje działania, których celem jest ograniczenie lub wyeliminowanie emisji pyłów i innych szkodliwych substancji do atmosfery. Skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych.
Dofinansowanie można uzyskać na wymianę starych pieców i domowych kotłów oraz termomodernizację budynków. Obejmuje ono sześć rodzajów inwestycji:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe);
  • zakup i montaż nowych źródeł ciepła;
  • docieplenie przegród budynku;
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Całkowity koszt programu to 103 mld zł. „Czyste Powietrze” realizowane będzie do 2029. Beneficjenci mogą starać się o dofinansowanie w formie pożyczki lub dotacji, dotacji i pożyczki. Wysokość dotacji może wynieść od 30 do 90 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wysokość dopłat jest zależna od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.
 
Więcej informacji znajduje się https://portal.wfosigw.bialystok.pl/