Otwarcie efektywnej i przyjaznej środowisku biogazowni w Siemiatyczach

24 czerwca 2015
Otwarcie efektywnej i przyjaznej środowisku biogazowni w Siemiatyczach

12 czerwca br. w Siemiatyczach otwarto nowoczesną biogazownię. Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Nowa infrastruktura powstała na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w ramach projektu „Efektywne zagospodarowanie osadów ściekowych poprzez ich wykorzystanie energetyczne na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu”. Na ten cel pozyskano ponad 7,4 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, a także 2,3 mln zł pożyczki na preferencyjnych warunkach z WFOŚiGW w Białymstoku. Wartość całkowita przedsięwzięcia wyniosła blisko 10 mln zł.
Biogazownia to inwestycja w ekonomiczną i ekologiczną obróbkę osadów ściekowych. W wyniku realizacji projektu uzyskano efekt rzeczowy w postaci instalacji, wykorzystującej biogaz jako paliwo, do wytwarzania w skojarzeniu energii elektrycznej o mocy 0,190 MW i energii cieplnej o mocy 0,215 MW. Nowa infrastruktura wpłynie korzystnie na poprawę komfortu życia mieszkańców Siemiatycz, zwłaszcza w zakresie redukcji zanieczyszczeń powietrza oraz z tytułu likwidacji uciążliwości zapachowych.

 

Otwarcie efektywnej i przyjaznej środowisku biogazowni w Siemiatyczach

W uroczystym otwarciu biogazowni w Siemiatyczach wziął udział

Prezes WFOŚiGW w Białymstoku Piotr Dzierżanowski (pierwszy z prawej)

Fot. Przedsiębiorstwo Komunalne w Siemiatyczach

Otwarcie efektywnej i przyjaznej środowisku biogazowni w Siemiatyczach

Zainstalowany w biogazowni agregat pozwoli na zwiększenie wytwarzania energii elektrycznej

o około 1.140 MWh/rok oraz przyczyni się do wzrostu produkcji energii cieplnej o 4.644 GJ/rok

Fot. WFOŚiGW w Białymstoku