Opublikowano Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko

24 lipca 2009
Opublikowano Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko

Zapraszamy do zapoznania się z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko (POiŚ). Zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ dokument określa obowiązki beneficjentów w zakresie informowania i promowania projektów współfinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko.