Opublikowano nową wersję szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko wraz z załącznikiem nr 2

6 czerwca 2009
Opublikowano nową wersję szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko wraz z załącznikiem nr 2

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko wraz załącznikiem nr 2 Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach POIiŚ. Dokument obowiązuje od 13 maja 2009 roku. przejdź