Opłata produktowa za opakowania

3 stycznia 2011
Opłata produktowa za opakowania

Przypominamy wszystkim gminom o obowiązku złożenia do dnia 15 lutego br. sprawozdania informującego o ilościach odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu w 2010 roku. Jeden egzemplarz sprawozdania należy przekazać na adres Urzędu Marszałkowskiego, a drugi na adres WFOŚiGW w Białymstoku. Formularz sprawozdania zamieszczamy poniżej.

Sprawozdanie informujące o ilości odpadów opakowaniowych zebranych oraz przekazanych do odzysku i rycyklingu w 2010 r (XLS, 0B).