Ogłoszono nabór wniosków w ramach PO IiŚ na realizację projektów odpadowych

19 maja 2014
Ogłoszono nabór wniosków w ramach PO IiŚ na realizację projektów odpadowych

19 maja br. Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ogłosił w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Wnioski należy składać w terminie od 18 czerwca do 18 lipca 2014 r. Szczegóły tutaj.