Ogłoszono kolejny nabór wniosków na realizację projektów wodno-ściekowych w ramach PO IiŚ

20 września 2013
Ogłoszono kolejny nabór wniosków na realizację projektów wodno-ściekowych w ramach PO IiŚ

20 września 2013 roku Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ogłosił nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, konkurs nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013.

Więcej szegółów można znaleźć tutaj lub tutaj.