Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii

12 czerwca 2023
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach  Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii.

Program priorytetowy Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej ma na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży, bezpośrednio i pośrednio trafiające do odbiorcy.

Budżet programu wynosi do 1 250 000,00 zł, dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji

Rozpoczęcie naborów wniosków o dofinansowanie nastąpi  w dniu 13.06.2023 r. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu znajdują się w zakładce https://wfosigw.bialystok.pl/regionalny-program-wsparcia-edukacji-ekologicznej/