OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych

28 maja 2020
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”
Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych
Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie
https://wfosigw.bialystok.pl/przeciwdzialanie-i-likwidacja-zagrozen-srodowiska-lz.htm