Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych: (Część 2)

28 kwietnia 2021
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych: (Część 2)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych (Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” na rok 2021

Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie https://wfosigw.bialystok.pl/przeciwdzialanie-i-likwidacja-zagrozen-srodowiska-lz.htm