OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

17 stycznia 2020
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Referenta w Zespole Funduszy Krajowych – 1 stanowisko

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań oraz terminu składania dokumentów znajdują się na stronie BIP pod adresem: http://wfosigw.pbip.pl/?event=informacja&id=1666