Odpady opakowaniowe – sprawozdanie za 2013 rok

15 stycznia 2014
Odpady opakowaniowe – sprawozdanie za 2013 rok

Przypominamy, że do dnia 15 lutego 2014 r. gminy i związki gmin z terenu województwa podlaskiego powinny przesłać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i do Marszałka Województwa Podlaskiego roczne sprawozdanie o ilości odpadów opakowaniowych zebranych, przekazanych do odzysku/recyklingu oraz o poniesionych przez gminę wydatkach w tym zakresie w 2013 r.

Podstawa prawna: art. 73 ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) w związku z art. 35 ust. 1 i 3 znowelizowanej ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2013 r.

 

Tabela – sprawozdanie o ilości odpadów opakowaniowych (XLS, 0B)