Odpady opakowaniowe – sprawozdanie za 2012 rok

3 stycznia 2013
Odpady opakowaniowe – sprawozdanie za 2012 rok

Sprawozdanie informujące o ilości odpadów opakowaniowych zebranych oraz przekazanych do odzysku i recyklingu w 2012 r. należy przesłać do WFOŚiGW w Białymstoku do dnia 15 lutego 2013 r.

Pismo w sprawie sprawozdania o ilości odpadów opakowaniowych (DOC, 0B)

Tabela – sprawozdanie o ilości odpadów opakowaniowych (XLS, 0B)