Odpady opakowaniowe – sprawozdanie za 2008 rok

6 czerwca 2009
Odpady opakowaniowe – sprawozdanie za 2008 rok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przypomina, że do dnia 15 lutego br. gminy i związki gmin z terenu woj.podlaskiego powinny przesłać do WFOŚiGW w Białymstoku oraz do Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego roczne sprawozdanie za rok ubiegły.

Sprawozdanie za rok ubiegły zawierające informacje o:

  1. Rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę (związek gmin) lub podmiot działający w ich imieniu,
  2. Rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu przez gminę (związek gmin) lub podmiot działający w ich imieniu,
  3. Wydatkach poniesionych na działania określone w pkt 1 i 2.

Do pobrania

Sprawozdanie informujące o ilościach odpadów opakowaniowych (XLS, 0B)