Ocena wniosku o dofinansowanie rozbudowy ZZO w Hajnówce

26 sierpnia 2013
Ocena wniosku o dofinansowanie rozbudowy ZZO w Hajnówce

Na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej I stopnia przeprowadzonych przez Zespół ds. oceny projektów, projekt pn. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce zostaje przyjęty do dalszej oceny – oceny merytorycznej II stopnia. Projekt spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej oraz uzyskał 59 pkt. z oceny merytorycznej I stopnia.