Obowiązek dostarczenia załączników do sprawozdań OŚ-4g i OŚ-4p za 2021 r.

10 czerwca 2022

WFOŚiGW w Białymstoku informuje, że Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 września 2020 r. (Dz. U. poz. 2062) w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021,  nakłada obowiązek przesłania załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g dla gmin oraz załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów do dnia 16 sierpnia 2022 r.

Prosimy wszystkie samorządy o przesłanie przedmiotowych dokumentów na adres Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku: ul. Św. Rocha 5, 15–879 Białystok. Ewentualną nadwyżkę dochodów gmin i powiatów za 2021 r. uzyskaną w pozycji 6 ww. załącznika nr 1 należy przekazać na konto:

BGK Oddział Białystok

45 1130 1059 0000 0060 2220 0001

Od kwot nie wpłaconych w terminie zostaną naliczone odsetki w wysokości ustalonej od zaległości podatkowych. Przy wyliczaniu dopuszczalnego poziomu dochodu budżetu gminy lub powiatu w wierszu nr 4 prosimy pamiętać o przemnożeniu wiersza nr 1 przez wiersz nr 2 oraz przez liczbę 10.
W celu ujednolicenia przekazywanych informacji załączamy poniżej do pobrania wzory załączników.

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g (DOC, 41.0 KB) (DOC, 38.5KB)

Załącznik nr 2 do sprawozdania OŚ-4p (DOC, 39.4 KB) (DOC, 38.5KB)

Załącznik nr 3 -średnia krajowa dochodów gmin i powiatów za 2021 r. (PDF, 126.6KB)