Obowiązek dostarczenia załączników do sprawozdań OŚ-4g i OŚ-4p za 2020 r.

17 czerwca 2021
Obowiązek dostarczenia załączników do sprawozdań OŚ-4g i OŚ-4p za 2020 r.

WFOŚiGW w Białymstoku informuje, że Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 października 2019 r. (Dz. U. poz. 2366) w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020,  nakłada obowiązek przesłania załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g dla gmin oraz załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów do dnia 16 sierpnia 2021 r.

Prosimy wszystkie samorządy o przesłanie przedmiotowych dokumentów na adres Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku: ul. Św. Rocha 5, 15–879 Białystok. Ewentualną nadwyżkę dochodów gmin i powiatów za 2020 r. uzyskaną w pozycji 6 ww. załącznika nr 1 należy przekazać na konto:

BGK Oddział Białystok

45 1130 1059 0000 0060 2220 0001

Od kwot nie wpłaconych w terminie zostaną naliczone odsetki w wysokości ustalonej od zaległości podatkowych. Przy wyliczaniu dopuszczalnego poziomu dochodu budżetu gminy lub powiatu w wierszu nr 4 prosimy pamiętać o przemnożeniu wiersza nr 1 przez wiersz nr 2 oraz przez liczbę 10.

W celu ujednolicenia przekazywanych informacji załączamy poniżej do pobrania wzory załączników.

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g (DOC, 40KB)

 Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p (DOC, 38.5KB)

Monitor Polski z 2021 poz. 510 (PDF, 214.4KB)