Obowiązek dostarczenia załączników do sprawozdań OŚ-4g i OŚ-4p za 2014 rok

19 marca 2015
Obowiązek dostarczenia załączników do sprawozdań OŚ-4g i OŚ-4p za 2014 rok

WFOŚiGW w Białymstoku informuje, że załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g dla gmin oraz załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów należy przesłać do 15 sierpnia 2015 r.

Wszystkie samorządy powinny przesłać przedmiotowe dokumenty na adres Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku: ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok. Ewentualną nadwyżkę dochodów gmin i powiatów za 2014 r. uzyskaną w pozycji 6 ww. załącznika nr 1 należy przekazać na konto:

BGK Oddział Białystok
45 1130 1059 0000 0060 2220 0001

 

Od kwot nie wpłaconych w terminie zostaną naliczone odsetki w wysokości ustalonej od zaległości podatkowych. Przy wyliczaniu dopuszczalnego poziomu dochodu budżetu gminy lub powiatu w wierszu nr 4 prosimy pamiętać o przemnożeniu wiersza nr 1 przez wiersz nr 2 oraz przez liczbę 10.
W celu ujednolicenia przekazywanych informacji załączamy poniżej do pobrania wzory załączników.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g za 2014 r. (DOC, 36.5KB)

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p za 2014 r. (DOC, 37.5KB)