Obowiązek dostarczenia załączników do sprawozdań OŚ-4g i OŚ-4p za 2013 rok

5 lutego 2014
Obowiązek dostarczenia załączników do sprawozdań OŚ-4g i OŚ-4p za 2013 rok

WFOŚiGW w Białymstoku informuje, że załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g dla gmin oraz załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1223 w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013), należy przesłać do 14 sierpnia 2014 r.

Wszystkie samorządy powinny przesłać przedmiotowe dokumenty na adres Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku: ul. Św. Rocha 5 15-879 Białystok. Ewentualną nadwyżkę dochodów gmin i powiatów za 2013 r. uzyskaną w pozycji 6 ww. załącznika nr 1 należy przekazać na konto:

BOŚ S.A. oddział w Białymstoku
18 1540 1216 2001 4450 3123 0001

Od kwot niewpłaconych w terminie zostaną naliczone odsetki w wysokości ustalonej od zaległości podatkowych. Przy wyliczaniu dopuszczalnego poziomu dochodu budżetu gminy lub powiatu w wierszu nr 4 prosimy pamiętać o przemnożeniu wiersza nr 1 przez wiersz nr 2 oraz przez liczbę 10.
W celu ujednolicenia przekazywanych informacji załączamy poniżej do pobrania wzory załączników oraz Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2012 r.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g za 2013 r. (XLS, 0B)

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p za 2013 r. (XLS, 0B)

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2013 r. (PDF, 0B)