Obowiązek dostarczenia załączników do sprawozdań OŚ-4g i OŚ-4p za 2012 rok

14 maja 2013
Obowiązek dostarczenia załączników do sprawozdań OŚ-4g i OŚ-4p za 2012 rok

WFOŚiGW w Białymstoku informuje, że załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g dla gmin oraz załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów należy przesłać do 15 sierpnia 2013 r.

Wszystkie samorządy powinny przesłać przedmiotowe dokumenty na adres Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku: ul. Św. Rocha 5 15-879 Białystok. Ewentualną nadwyżkę dochodów gmin i powiatów za 2012 r. uzyskaną w pozycji 6 ww. załącznika nr 1 należy przekazać na konto:

BOŚ S.A. oddział w Białymstoku

18 1540 1216 2001 4450 3123 0001

Od kwot niewpłaconych w terminie zostaną naliczone odsetki w wysokości ustalonej od zaległości podatkowych. Przy wyliczaniu dopuszczalnego poziomu dochodu budżetu gminy lub powiatu w wierszu nr 4 prosimy pamiętać o przemnożeniu wiersza nr 1 przez wiersz nr 2 oraz przez liczbę 10.
W celu ujednolicenia przekazywanych informacji załączamy poniżej do pobrania wzory załączników oraz Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2011 r.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g za 2012 r. (DOC, 0B)

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p za 2012 r. (DOC, 0B)

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2012 r. (PDF, 0B)