Nowy wzór wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

2 lutego 2010
Nowy wzór wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

26 stycznia 2010 r. zostały zatwierdzone Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, które wchodzą w życie 2 lutego 2010 r.

Zalecenia uwzględniają część zmian wnioskowanych przez instytucje zaangażowane w realizacje Programu Infrastruktura i Środowisko oraz nowelizację ustawy o finansach publicznych.

Dotychczas wzór wniosku o płatność stanowił załącznik do Wytycznych w zakresie sprawozdawczości Programu Infrastruktura i Środowisko. Obecnie wzór wniosku o płatność oraz instrukcja jego wypełniania regulowany jest odrębnym dokumentem, tj. Zaleceniami w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wersja obowiązująca od 2 lutego 2010 r. do pobrania znajduje się tutaj.