Nowy nabór w ramach PO IiŚ

30 września 2009
Nowy nabór w ramach PO IiŚ

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach I i II priorytetu PO IiŚ. Więcej informacji na naszej stronie w dziale Konkursy