Nowy konkurs dot. Gospodarki wodno-ściekowej

14 czerwca 2013
Nowy konkurs dot. Gospodarki wodno-ściekowej

14 czerwca 2013 roku został ogłoszony nabór wniosków na dofinansowanie projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. Konkurs adresowany jest do podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach 10 – 15 tys. RLM. Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 100 mln euro. Wnioski należy składać w terminie od 15 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

 

Więcej szczegółów można znaleźć tutaj lub tutaj.