Nowelizacja taryfikatora

16 listopada 2012
Nowelizacja taryfikatora

14 listopada 2012 r. Instytucja Zarządzająca (MRR) opublikowała znowelizowany dokument pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator) wraz z załącznikiem.

Zmiany wprowadzone do dokumentu wynikały m.in. z konieczności:

  • dostosowania treści taryfikatora do znowelizowanej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych;
  • doprecyzowanie budzących wątpliwości zapisów Instrukcji i części tabelarycznej dokumentu;
  • usunięcia zbędnych/błędnych zapisów, w tym fragmentów zdezaktualizowanych oraz powtarzających się.

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (Taryfikator) – aktualizacja z 14 listopada 2012 r. (PDF, 0B)

Załącznik – Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE – aktualizacja z 14 listopada 2012 r. (PDF, 0B)