Nowe zalecenia dotyczące interpretacji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ

3 sierpnia 2011
Nowe zalecenia dotyczące interpretacji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ

Minister rozwoju regionalnego zaakceptowała 26 lipca 2011 r. zalecenia dotyczące interpretacji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Szczegółowe dokumenty są dostępne tutaj.