Nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ

28 czerwca 2011
Nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ

Informujemy, że od 21 czerwca 2011 obowiązują nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które znajdują się tutaj.