Nowe procedury przyjęć interesantów

1 czerwca 2020
Nowe procedury przyjęć interesantów

Szanowni Państwo,

W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV- 2 uprzejmie informujemy, że od 01 czerwca 2020 r. uruchomiliśmy procedury dotyczące przyjęć interesantów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wyłącznie po uprzednim umówieniu spotkania telefonicznie, przy zachowaniu obowiązujących reżimów sanitarnych.

Jednocześnie w dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty w Funduszu korzystając z możliwości innych kanałów komunikacji takich jak: telefon, email, ePUAP, poczta tradycyjna.

W zakresie Programu Czyste powietrze:

Infolinia: 887 447 792, 887 447 793, 887 447 794, 887 447 795
Kontakt e-mail:  doradztwo@wfosigw.bialystok.pl
Strona internetowa Funduszu: https://wfosigw.bialystok.pl/
Portal Beneficjenta – Program Czyste Powietrze: https://portal.wfosigw.bialystok.pl/

Wnioski, dokumenty i inną korespondencję można składać do skrzynki podawczej wystawionej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 5 – w godzinach od 7.30 do 15.30.

Przed planowaną wizytą zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami przyjęć interesantów w siedzibie Funduszu:

1.    Wizyty interesantów umawiamy telefonicznie (tel. 663 677 787) na konkretny dzień i godzinę. Podczas rozmowy prosimy o podanie celu wizyty.
2.    Z uwagi na konieczność przestrzegania reżimu sanitarnego i zachowania dystansu społecznego, na umówione spotkanie zapraszamy Państwa, nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną. Umówionym osobom nie mogą towarzyszyć inne osoby.
3.    Czas trwania spotkania uzgadniamy podczas rozmowy telefonicznej, lecz wynosi on maksymalnie 30 minut. W przypadku spóźnienia pracownik przyjmujący interesanta może spotkanie skrócić lub przełożyć na inny dzień.
4.    Prosimy o dezynfekcję rąk przed podejściem do „okienka” oraz o zakrywanie ust i nosa podczas całej wizyty w Funduszu maseczką lub przyłbicą.
5.    Prosimy o zabranie ze sobą na spotkanie własnego długopisu, ewentualnie notatnika.
6.    Osób nieumówionych nie przyjmujemy.
7.    Decyzję o przyjęciu interesanta podejmuje pracownik, który poprowadzi spotkanie.
8.    Umożliwiamy wizytę w Funduszu tylko osobom zdrowym, bez jakichkolwiek objawów choroby, w tym szczególnie bez: kaszlu, kataru, itp.