Nowe formularze dla potencjalnych beneficjentów wsparcia ze środków krajowych

29 grudnia 2014
Nowe formularze dla potencjalnych beneficjentów wsparcia ze środków krajowych

Od 01.01.2015 r. obowiązują nowe formularze dla potencjalnych beneficjentów aplikujących o dofinansowanie ze środków krajowych.

Poniżej pełna lista zmienionych dokumentów:

  • Wniosek o dofinansowanie
  • Wniosek Kierownika Państwowej Jednostki Budżetowej o przekazanie środków
  • Wkładka z dziedziny Ochrona Atmosfery (OA)
  • Wkładka z dziedziny Edukacja Ekologiczna (EE) lub Ekspertyzy i Prace Naukowo-Badawcze (EB)
  • Wkładka z dziedziny Ochrona Atmosfery (OA)
  • Załącznik nr D
  • Załącznik nr E1
  • Załącznik nr E2